Edgars Bisenieks

Edgars Bisenieks

Mg. jur. , PVN speciālists

Mg. jur. , PVN speciālists, šādu publikāciju par PVN autors:
1) Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana jaunu transportlīdzekļu iegādei Eiropas Savienības teritorijā. iFinanses, Rīga, 2014.
2) Kļūdas nodokļu deklarācijās – koda “V” un “T” lietošana pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikumā “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu”. iFinanses, Rīga, 2014.
3) Elektroniskie PVN rēķini. iFinanses, Rīga, 2015.
4) Atbrīvojamies no PVN finanšu darījumos. iFinanses, Rīga, 2015.

Semināri