Sastāv no četrām daļām:
1. Vispārējie noteikumi
2. Personas datu apstrāde uzņēmumā.
3. Grāmatvedības dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.
4. Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošība.

Pielikumi:
1. Darbinieku piekrišana datu apstrādei;
2. Jebkuras fiziskās personas piekrišana datu apstrādei;
3. Atruna interneta vietnē, mājas lapā;
4. Atbilde uz datu subjekta vēstuli;
5. Pilnvara;
6. Datu aizsardzība līgumos;
7. Fiziskās personas informācijas pieprasījums uzņēmumam par personas datiem;
8. Līguma paraugs ar personas datu operatoru;
9. Pieprasījums datu labošanai vai dzēšanai;
10. Darba līgums;
11. Autoratlīdzības līgums;
12. Uzņēmumu līgums;
13. Darba kārtības noteikumi,
14. Koplīgums.
15. DVI vispārējie regulas principi.
16. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA.
17. ES datu aizsardzības reforma.
18. ES Vispārējā datu aizsardzības regulas ievērošana.
19. Fizisko personu datu apstrādes likums.
20. Iekšējie drošības noteikumi paraugs.
21. Iesniegums nelikumīgu datu apstrādei.
22. Iesniegums par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu.
23. Informācijas drošības politika.
24. Informācijas atklātības likums.
25. Komerciāls paziņojums Datu inspekcija.
26. Personas datu aizsardzība darba vietās.
27. Personas datu definīcija rekomendācija.
28. Personas datu aizsardzības speciālista amata apraksts.
29. Personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesniegums.
30. Personas datu apstrādes tiesiskie aspekti un ar to saistītas problēmas praksē.
31. Pieprasījums par datu labošanu papildināšanu vai datu apstrādes pārtraukšanu.
32. Rekomendācija bērni.
33. Rekomendācija komerciālu paziņojumu sūtīšana.
34. Rekomendācija videonovērošana.
35. Rekomendācija par komerciālu paziņojumu sūtīšanu.
36. Satversmes tiesas spriedums.
37. VDA regula DVI buklets.
38. VDI atbildes uz atsūtītajiem jautājumiem.
39. VDI lēmums par valstīm, kas nodrošina datu drošību.
40. VDI lēmums par datu aizsardzību.
41. VDI lēmums par datu pakāpi…
42. Video zīmes paraugs.
43. Vispārējo kritēriju saraksts sūdzību par tiesībām tikt aizmirstam interneta vidē izskatīšanai.
44. VIS vadlīnijas.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:
EUR 100.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem
EUR 120.00 + PVN – pārējiem interesentiem

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  * obligāti aizpildāmie lauki.