Sastāv no piecām daļām:
1. Vispārējie noteikumi
2. Personas datu apstrāde uzņēmumā.
3. Grāmatvedības dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.
4. Lietvedība un NILLN likuma subjektu atbrīvošana no atbildības.
5. Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošība.

Pielikumi:
1. Autoratlīdzības līgums

2. Darba kārtības noteikumi
3. Darba līguma paraugs
4. Darbinieka datu subjekta piekrišana
5. Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi
6. Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu atlase un atbrīvošana
7. DVI vispārējie regulas principi
8. Eiropas parlamenta un padomes regula
9. ES datu aizsardzības reforma
10. ES Vispārējā datu aizsardzības regulas ievērošana
11. Fizisko personu datu aizsardzības likums
12. Iesnieguma paraugs par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi
13. Iesniegums par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu
14. Informācijas drošības politika
15. Informācijas pieprasījums
16. Informācijas atklātības likums
17. Jebkura datu subjekta piekrišana
18. Juridiska atruna interneta vietnē
19. Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām
20. Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā
21. Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības
22. Koplīgums
23. Līgums par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības
24. Nolikums PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI GRĀMATVEDĪBAS dokumentos
25. Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem
26. Paraugs atbildei uz datu subjekta pieprasījumu
27. Personas datu aizsardzība darba vietās
28. Personas datu definīcija – rekomendācija
29. Personas datu aizsardzības speciālista amata apraksts
30. Personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesniegums
31. Personas datu apstrādes tiesiskie aspekti un ar to saistītas problēmas praksē
32. Pieprasījums par datu labošanu papildināšanu vai datu apstrādes pārtraukšanu
33. Pilnvara darbiniekam datu apstrādei
34. Pilnvarojuma līgums valdes loceklim
35. Punkti sadarbības līgumiem ar partneriem
36. Rekomendācija – komerciālu paziņojumu sūtīšana
37. Rekomendācija – videonovērošana
38. Rekomendācija par komerciālu paziņojumu sūtīšanu
39. Uzņēmumu līgums
40. VDI lēmums par valstīm, kas nodrošina datu drošību
41. VDI lēmums par datu aizsardzību
42. VDI lēmums par datu pakāpi
43. Vispārējo kritēriju saraksts sūdzību par tiesībām tikt aizmirstam interneta vidē izskatīšanai
44. VISvadlinijas

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:
EUR 120.00 + PVN – parastā cena

*EUR 60.00 + PVN/stunda –  palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  * obligāti aizpildāmie lauki.