Sastāv no piecām daļām:
1. Vispārējie noteikumi
2. Personas datu apstrāde uzņēmumā.
3. Grāmatvedības dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.
4. Lietvedība un NILLN likuma subjektu atbrīvošana no atbildības.
5. Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošība.

Pielikumi:
1. Autoratlīdzības līgums

2. Darba kārtības noteikumi
3. Darba līguma paraugs
4. Darbinieka datu subjekta piekrišana
5. Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi
6. Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu atlase un atbrīvošana
7. DVI vispārējie regulas principi
8. Eiropas parlamenta un padomes regula
9. ES datu aizsardzības reforma
10. ES Vispārējā datu aizsardzības regulas ievērošana
11. Fizisko personu datu aizsardzības likums
12. Iesnieguma paraugs par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi
13. Iesniegums par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu
14. Informācijas drošības politika
15. Informācijas pieprasījums
16. Informācijas atklātības likums
17. Jebkura datu subjekta piekrišana
18. Juridiska atruna interneta vietnē
19. Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām
20. Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā
U.c.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:

Akcijas cena: EUR 60.00 + PVN
Parastā cena: EUR 120.00 + PVN 

*EUR 90.00 + PVN/stunda –  palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par pasākuma norisi.

  Vēlos iepriekš norādītajā e-pastā saņemt informāciju par SIA EiroVest organizētajiem semināriem un īpašajiem piedāvājumiem.

  *

  obligāti aizpildāmie lauki.