„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 3.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu:
iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu likuma subjekta iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā (likuma 6.panta 2.daļa).

Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam “Moneyval” noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu. Ziņojumā teikts, ka jāattīsta kontroles sistēmas, kas spēj konstatēt potenciālas masu iznīcināšanas ieroču izplatības finansēšanas aktivitātes. Vienlaikus jāpalielina uzraudzības iestāžu resursi, kā arī jāpiešķir prioritāte šīs sfēras uzraudzībai. Eiropas komiteja norāda, ka politikas un koordinācijas jomā ir nevienmērīga un neadekvāta izpratne par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskiem tai skaita privātā sektorā. (raksts no www.gorod.lv)

SIA ”EiroVest” piedāvā visiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”,  kuru var pielāgot pēc sava uzņēmuma vajadzībām.

Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugs ir izstrādāts ar šādiem pielikumiem:
1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Klienta riska novērtēšanas kartes.
4. Izmantoto informācijas avotu un tā saņemto informācijas par klientu dokumentēšana.
5. Citi pielikumi.

 
Metodikas cena: EUR 260.00 + PVN – pārējiem interesentiem

EUR 60.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Uzņēmuma nosaukums*

  Reģistrācijas numurs *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  Vēlos iepriekš norādītajā e-pastā saņemt informāciju par SIA EiroVest organizētajiem semināriem un īpašajiem piedāvājumiem.

  * obligāti aizpildāmie lauki.