Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA EiroVest mājas lapu un SIA EiroVest sniegtajiem pakalpojumiem

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētu pieteikuma formu un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pieteikumu, jums jānorāda semināra, vebināra vai kursu dalībnieka vārds, uzvārds (vai arī tās fiziskās vai juridiskās personas vārds/nosaukums, kura iegādājas metodisko materiālu), telefona numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma rekvizīti (ja apmaksu veic juridiskā persona), kā arī cita informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt, piemēram, jūsu komentāri vai jautājumi. 

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs  izmantojam iegūtos personas datus, lai

     • apstrādātu jūsu pieteikumus un noformētu nepieciešamos maksājumu dokumentus,
     • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
     • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
     • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam – tikai pilnvarotām personām.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs sniedzat mums savus personas datus, jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

     • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati.
     • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu.
     • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
     • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
     • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
     • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.