Saturs:
Vispārīgie noteikumi.
Sankciju riska novērtējums.
Iekšējās kontroles sistēmas politika un procedūras.
Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam ( FID ) par iespējamu izvairīšanos no sankciju režīma.
Atbildība.
Mērķis un darbības joma.
Pārkāpumu izvērtēšana.
Lietderības apsvērumu izvērtēšana.
Soda naudas piemērošana.
Ierobežojumi darbībai un tiesisko pienākumu piemērošana.
Sankciju piemērošanas principi.
Informatīvais materiāls (vadlīnijas).
Sankciju riski darījuma partnerim.
Darba līgums.
Darbinieku apmācība, tiesības,pienākumi un atbildība.
Kas ir Sankcijas?
Lēlums Par atturēšanos veikt darījumu.
Amata apraksts.
Pašriska noteikšana.
Pilnvara.
Rīkojums par atbildīgo personu.
Apmācības reģistrācijas žurnāls.
Sankciju likuma subjekta klienta risks.
Sankciju likuma subjekta risks.
Sankciju likuma subjekta klienta (nerezidenta) riska novērtēšana.
Valstu saraksts, pret kurām ir noteiktas sankcijas.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore.

Iegādes maksa:
EUR 150.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem ( ja ir vismaz 3 semināru apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā )
EUR 150.00 + PVN – atlaide tiem, kuri iegādājušies SIA”EiroVest” NILL iekšējās kontroles sistēmas paraugus
EUR 180.00 + PVN – pārējiem interesentiem

  Uzņēmuma nosaukums*

  Reģistrācijas numurs *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  Vēlos iepriekš norādītajā e-pastā saņemt informāciju par SIA EiroVest organizētajiem semināriem un īpašajiem piedāvājumiem.

  * obligāti aizpildāmie lauki.