Gints Kapenieks

krīzes psihologs Mg. psych.

PSIHOLOĢIJAS KURSI

Grupā katrs nāk ar savu it kā unikālo problēmu. Un viņam pašam ir sajūta – “Tāda ir tikai man!”. Šīs problēmas rodas no vientulības, nerunāšanas… no patiesu attiecību trūkuma. Daudzas problēmas mums ir kopējas – bailes, trauksme, nedrošība, zaudējumi, dzīves jēgas meklējumi… Krīzes pārvarēšana vislabāk izdodas, esot atklātā un uz pārmaiņām orientētā grupā, saņemot palīdzību gan no grupas vadītāja, gan no grupas locekļiem. Grupa ir kā laboratorija, kurā katrs grupas loceklis risina savas problēmas, nonāk pie jaunām atziņām, veido jaunas rakstura iezīmes un uzvedības modeļus.