Piedāvājam lietvedības kursu ”Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību. Kursi ikvienam, kurš vēlas apgūt prasmes organizēt dokumentu pārvaldību un pārzināt biroja darba organizāciju. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas.
Pēc kursa apguves spēsiet nodrošināt lietvedības darbu uzņēmumā, iestādē!

Kursa aprakstu skatīt šeit.

Kurss praktizējošiem grāmatvežiem Kvalifikācijas celšanas kursi grāmatvežiem, ņemot vērā aktuālākās tendences likumdošanā” kopā ar grāmatvedības speciālisti Līgu Alberliņu.

Finanšu grāmatvedības uzskaite un informācijas atspoguļošanas aktualitātes, ņemot vērā likumdošanas prasības. Kvalifikācijas celšanas kurss ir paredzēts praktizējošiem grāmatvežiem, kuri vēlās pilnveidot savas zināšanas grāmatvedībā un paaugstināt savu profesionālo kompetenci. Uzzināsiet par visiem pēdējiem grozījumiem likumdošanā.

Kursa aprakstu skatīt šeit.

Psiholoģijas kursi “Covid-19 psiholoģiskās krīzes pārvarēšanas grupa” ikvienam interesentam. Grupu nodarbībās piedalās 6 līdz 9 dalībnieki, lai katram būtu laiks savu problēmu apriešanai. Kopā tiek organizētas 10 tikšanās reizes ar krīzes psihologu Mg. psych. Gintu Kapenieku.
Krīzes pārvarēšana vislabāk izdodas, esot atklātā un uz pārmaiņām orientētā grupā, saņemot palīdzību gan no grupas vadītāja, gan no grupas locekļiem. Grupa ir kā laboratorija, kurā katrs grupas loceklis risina savas problēmas, nonāk pie jaunām atziņām, veido jaunas rakstura iezīmes un uzvedības modeļus.

Kursa aprakstu skatīt šeit.

Lekciju kurss “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.
Realizē apņemšanos par darbu grāmatvedības jomā kopā ar finanšu grāmatvedības speciālistēm Marinu Ķeri un Ingu Zāli.
Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!

Kursa aprakstu skatīt šeit.

Kursi ir paredzēti, pirmkārt, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu.
Kursu programma tiek sastādīta, ņemot vērā to, ka Eiropas Padomes ekspertu komiteja „Moneyval” Latvijai noteica pastiprinātas kontroles režīmu un izdeva vairākas rekomendācijas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novēršanā. Finanšu ministrija attiecīgi sagatavoja grozījumus LR likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanu un Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistra sastādīšanu.

Kursa aprakstu skatīt šeit.

Kurss grāmatvežiem „PVN piemērošanas un PVN deklarācijas sastādīšanas aktualitātes” kopā ar grāmatvedības speciālisti Līgu Alberliņu.
Dažu dienu laikā Jums ir iespēja apgūt visu par PVN! Kursi sniegs ieskatu kas ir PVN, kā to pareizi piemērot.
Noderīgi grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar grāmatvedības kārtošanu vai ikvienam, kurš vēlas to apgūt!

Kursa aprakstu skatīt šeit.

JAUNUMS – Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošana, attiecīgo dokumentu noformēšana un to ietekme darba algas aprēķināšanai. (24 māc.st.) kopā ar personāla vadības eksperti Gundegu Dambi.
Visiem, kuri plāno apgūt personāla vadītāja profesiju vai nodarboties ar uzņēmējdarbību!

Kursa apguve nodrošinās pamatzināšanu apguvi personāla vadībā un darba tiesisko attiecību vadībā. Apgūsiet teoriju, kā arī mācīsieties to pieliet praktiski.
Kursu mērķis – sagatavot kvalificētu un konkurētspējīgu personāla speciālistu.
Kursa aprakstu skatīt šeit.

Piedāvājam arī individuālas apmācības.
Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu.
Ja interesē kas vairāk, ar mums var sazināties pa tālruni +371 20231396 (LV), +371 27015010 (LV), + 371 27030331 (RU) e-pastu pieteikums@eirovest.lv