Jolanta Brilte

lietvedības speciāliste

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Profesionāla pieredze vadības jomā vadot piecas uzņēmuma filiāles un strādājot ar lietvedības dokumentiem uzņēmumos. Vairāk kā 17 gadu lietvedības un biroja darba organizācijas darba pieredze, kā arī vairāk kā 10 gadu menedžmenta un prezentācijas prasmes, pasniedzējas darba pieredze. Publikācijas par lietvedības likumu izmaiņām žurnālā ‘’Bilance’’.

Inese Blanka

lietvedības speciāliste

Lietvedības speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante. Vairāku gadu garumā […]

LIETVEDĪBAS KURSI

KURSA SĀKUMS: 

  • 2024. gada 6. jūlijā. Lektore: Inese Blanka;
  • 2024. gada 10. septembrī. Lektore: Jolanta Brilte

KURSA CENA: EUR 180.00 + PVN – ja no uzņēmuma piesakās divi vai vairāk dalībnieku

KURSA CENA: EUR 199.00 + PVN – parastā cena

Ikvienam, kurš vēlas apgūt jaunas un darba vidē noderīgas prasmes, piemēram, organizēt dokumentu pārvaldību uzņēmumā vai pašvaldības iestādē, kā arī pārzināt biroja darba organizāciju. Paredzēts ne tikai tiem, kas ar lietvedību vēl ir uz “Jūs”, bet arī praktizējošiem lietvežiem, grāmatvežiem un uzņēmuma vai iestādes darbiniekiem, kuru ikdiena ir saistīta ar dokumentu pārvaldību.

Pēc kursa apguves spēsiet nodrošināt lietvedības darba organizāciju uzņēmumā vai iestāde!