Saturs:

 1. Autoratlīdzības līgums.
 2. Darba kārtības noteikumi.
 3. Darba līguma paraugs.
 4. Grāmatvedības uzskaites zināšanu pārbaudes konkursa anketa.
 5. Koplīgums.
 6. Latvija mēroga konkursa nolikums.
 7. Likuma normu piemērošanas piemēri reprezentācija.
 8. Nolikums par darba apģērbu.
 9. Nolikums par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.
 10. Nolikums par reprezentāciju un reklāmu.
 11. Nolikums par ziedojumiem.
 12. Pārskats par reprezentācijas izdevumiem.
 13. Personāla ilgtspējas pasākumi.
 14. Pilnvarojuma līgums valdes loceklim.
 15. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas.
 16. Reklāmas akts.
 17. Reprezentācijas akts.
 18. Rīkojums par reprezentāciju.
 19. Sabiedriskā labuma organizāciju likums.
 20. Starptautiska mēroga konkursa nolikums.
 21. Tāme.
 22. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājiem.
 23. Uzņēmuma līgums.
 24. Ziedojuma līgums.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:

EUR 60.00 + PVN – parastā cena

 

*EUR 60.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  * obligāti aizpildāmie lauki.