Saturs:
Akts par nelaimes gadījumu darbā.
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Informācija par NG paziņošanu
Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā reģistrācijas žurnāls.
Darba aizsardzības pasākumu plāns.
Darba aizsardzības prasības strādājot ar biroja tehniku.
Darba drošības instrukcija darbam ar datoru.
Darba drošības instrukcija darbam ar kopētāju.
Darba drošības instrukcija elektrodrošībā.
Ievadinstrukcija.
Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to.
Darbinieku saraksts kuri norīkoti uz OVP.
IAL reģistrācija.
Darba aizsardzības ievadinstruktāžu reģistrācijas žurnāls
Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā.
Instrukcija ugunsdrošībā.
Instrukciju uzskaites ievads.
Med pārb karte.
Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls.
Nosūtījums uz veselības pārbaudi.
Pasākumu plāns darba aizsardzības stāvokļa uzlabošanai 2020 g.
Profesiju(amatu) un darba vietu saraksts kuru veselību var ietekmēt.
Rīkojums par DA.
Saraksts ar darbiniekiem, kuriem nepieciešamas veselības pārbaudes.
Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls.
Vispārēja informācija DA.
Vispārējās darba aizsardzības prasības iestādes darbiniekiem.
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:
EUR 40.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem
EUR 50.00 + PVN – pārējiem interesentiem

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  * obligāti aizpildāmie lauki.