Gundega Dambe

personāla vadības eksperte

Personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, vada lekcijas Biznesa augstskolā “Turība” un RISEBA par personāla vadību, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos. Šobrīd biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja un Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle Pēdējos gados veikusi darba pienākumos šādos amatos: […]

PERSONĀLLIETVEDĪBAS KURSI

Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošana, attiecīgo dokumentu noformēšana un to ietekme darba algas aprēķināšanai. (24 māc.st., tiešsaistē)

Visiem, kuri plāno apgūt personāla vadītāja profesiju vai nodarboties ar uzņēmējdarbību!
Kursa apguve nodrošinās pamatzināšanu apguvi personāla vadībā un darba tiesisko attiecību vadībā. Apgūsiet teoriju, kā arī mācīsieties to pielietot praktiski.

Kursu mērķis – Sagatavot kvalificētu un konkurētspējīgu personāla speciālistu. Palīdzēt vadītājiem, grāmatvežiem un visiem interesējošajām personām pareizi organizēt personāla lietvedību, praktiski piemērot darba likumu un pasargāt iestādi no soda naudām.