Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Marina Ķere

Finanšu grāmatvedības speciāliste

profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 30 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance”rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja, ilggadēja SIA EiroVest lektore, piedalījusies Finanšu ministrijas darba grupas likumprojekta “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” izstrādē

dokumen

Kursi ir paredzēti, pirmkārt, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu.

Kursu programma tiek sastādīta, ņemot vērā to, ka Eiropas Padomes ekspertu komiteja „Moneyval” Latvijai noteica pastiprinātas kontroles režīmu un izdeva vairākas rekomendācijas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novēršanā. “Grāmatvedības likums”, kas paredz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanu un Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistra sastādīšanu. Viens no būtiskākajiem nosacījumiem licences saņemšanai ir atbilstošas iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izveide, ar kuru klausītājs tiks iepazīstināts kursu laikā.