KORPORATĪVIE SEMINĀRI

Piedāvājumi uzņēmumiem un pašvaldībām

Organizējam biznesa vidē tik ļoti aktuālās korporatīvās apmācības. Apmācību programmas izstrādājam, tās pielāgojot pasūtītāja uzņēmējdarbības specifikai un izvirzītajiem mērķiem.
Varat izvēlēties kādu no zemāk pieejamām tēmām, izvēlēties jebkuru semināru no apmācību grafika vai brīvi izvēlēties Jums interesējošu tēmu.
Apmācības organizējam Jūsu izvēlētā vietā un laikā. Lai saņemtu individuālu piedāvājumu apmācībām rakstiet mums uz info@eirovest.lv.

 • 2023. gada aktualitātes par personāla lietvedību (6 māc.st.)

  Personāla lietvedība kā ikdienas rutīnas darbs bieži paņem vairāk laika nekā tam gribam veltīt. Piedāvājam praktisku semināru par to, kas mainījies normatīvajos aktos attiecībā uz personāla lietvedību, kā sadalīt laiku starp personāla vadību un administrēšanu. Semināra programmā: • Personāla lietvedības vieta un loma uzņēmumā. • Personāla lietvedību reglamentējošie normatīvie akti, kas ir spēkā 2023. gadā. [...]
 • Efektīvas klientu apkalpošanas psiholoģiskie aspekti (10 māc.st.)

  Iegūsti izpratni par efektīvu saskarsmes procesu, tā sastāvdaļām un nozīmi darbā ar klientiem, izpratni par savu personības un kompetenču resursu nozīmi, izpratni par individuālās pieejas nepieciešamību darbā ar klientiem, iemācies izvēlēties konkrētai saskarsmes situācijai atbilstošāko saskarsmes paņēmienu.
 • Stresa menedžments un profesionālā izdegšana (12 māc.st.)

  Iegūsti izpratni par stresu un profesionālās izdegšanas sindromu; Apgūsti prasmi izvērtēt individuālos stresa cēloņus un individuālos resursus emocionālās spriedzes mazināšanai; Iegūsti idejas par emocionālās spriedzes mazināšanas tehnikām un paņēmieniem.
 • Klientu apkalpošana – uzņēmuma vizītkarte (6 māc.st.)

  No tā, kāda izveidojas pirmā sadarbība ar klientu, visbiežāk veidojas sabiedrības attieksme pret uzņēmumu. Tajā pat laikā tieši darbinieki ir tie, kuri uzņēmumam ar savu attieksmi un rīcību var nodrošināt vislabāko reklāmu vai antireklāmu. Programma ir izstrādāta, pamatojoties uz aktuālākajām tendencēm vadībā un cilvēkresursu vadībā, starptautiski atzītām teorijām un pētījumiem.
 • Vidējā līmeņa vadītāju apmācības (8 māc.st.)

  Apmācību galvenie aspekti: līderība un vadība, vadītāja un līdera loma un atbildība uzņēmuma kultūras veidošanā; uzņēmuma vadības un personāla loma pozitīvas personāla politikas veidošanā; komunikācija un sadarbība uzņēmumā
Jūsu vēlmes

Individuāli izskatam katra klienta vēlmes

Sadarbība

Sadarbības gadījumā tiek slēgts līgums par pakalpojumu

pieteikšanās

Pa tālruni +371 20231396 vai rakstīt uz info@eirovest.lv