– saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu;
– saskaņā ar MK noteikumiem Nr.408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem” (stājas spēkā 17.12.2019.);
– saskaņā ar MK noteikumiem Nr.407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” (stājas spēkā 17.12.2019.);
– citiem normatīvajiem aktiem, VID vadlīnijām utt.

SIA ”EiroVest” piedāvā zvērinātiem advokātiem un citiem neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana” , kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugs ar šādiem pielikumiem:
1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Klienta izmantoto pakalpojumu risks juridisko pakalpojumu sniedzēju nozarē.
4. Informatīvais materiāls “Ziņošana par aizdomīgu darījumu”.
5. Ziņošanas blokshēma.
6. Sliekšņa deklarācija (shēma).
7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferacijas finansēšanas novēršanas likuma 10.panta un 10.’panta izpratnē “Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšanas tabula’’.
8. Citi pielikumi.

Pēc pieprasījuma, nosūtīsim Jums pilnu metodikas satura aprakstu.

Metodikas cena: EUR 280.00 + PVN
EUR 30.00 + PVN/stunda – konsultācija, kuras laikā palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  * obligāti aizpildāmie lauki.