Nolikumi:

1.nodaļa. Kārtība, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistītais NILL un TPF risks.

2.nodaļa. Kārtība un apjoms, kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta NILLN TPF riska novērtējumu un ievērojot likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās klienta izpētes minimālās prasības, veicama klienta izpēte.

3.nodaļa. Kārtība, kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta NILLN TPF riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība.

4.nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas.

5.nodaļa. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem.

6.nodaļa. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju.

7.nodaļa. Kārtība, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti.

8.nodaļa. Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība.

9.nodaļa. Kārtība, kādā tiek nodrošināta anonīma iekšējā ziņošana par NILLN TPF un Sankciju likuma prasību pārkāpumiem un šādu ziņojumu izvērtēšana, ja, ņemot vērā uzņēmuma darbinieku skaitu, šāda ziņošana ir iespējama.

10.nodaļa. Iekšējās kontroles sistēmas prasības neatkarīgas audita funkcijas nodrošināšanai.

11.nodaļa. Kārtība, kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota Iekšējās kontroles sistēma atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai uzņēmuma darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.

12.nodaļa. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam tiek sniegta informācija par aizdomīgiem nodokļu darījumiem.

13.nodaļa. Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums.

14.nodaļa. Ziņojamas pārrobežu shēmas par agresīvu nodokļu plānošanu.

15.nodaļa. Atbildīgās personas novērtēšanas politika.

Pielikumi:

1.pielikums. Klienta fiziskās personas (privātpersonas) identifikācija un izpēte NILLN TPF un Sankciju ievērošanai.
2.pielikums. Klienta juridiskās personas (arī pašnodarbinātās personas) identifikācija un izpēte NILLN TPF un Sankciju ievērošanai.
3.pielikums. Klienta darījumu izpēte NILLN TPF un Sankciju likumu izpratnē.
4.pielikums. Klienta padziļināta izpēte.
5.pielikums. Klienta (paša aizpildīta) anketa.
6.pielikums. Riska lieluma noteikšana vispārēja klientam, kas darbojas NĪ nozarē.
7.pielikums. Klienta risks NĪ (pārdevējs un pircējs).
8.pielikums. Vispārējās aizdomīguma pazīmes un riska identifikatori anketa klientam.
9.pielikums. Aizdomīgi darījumi, par kuriem nekavējoties jāziņo FID.
10.pielikums. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija anketa.
11.pielikums. Aizdomīgi nodokļu darījumi.
12.pielikums. Klienta sliekšņu ierobežojumi.
13.pielikums. Akts par mēneša darījumiem un klientu izpēti.
14.pielikums. Nekustamā īpašuma aģentu tipoloģijas klientam, padziļināta izpēte.
15.pielikums. Risku novērtējums nekustamā īpašuma aģentam.
16.pielikums. Risku ietekmējošie apstākļi klientam – pircējam un pārdevējam.
17.pielikums. Pilnvara.
18.pielikums. Rīkojums par atbildīgā iecelšanu likuma izpildei.
19.pielikums. Rīkojums par augstākās vadības (struktūrvienības) iecelšanu.
20.pielikums. Rīkojums par darbinieku iepazīšanās ar NILLNS.
21.pielikums. Apliecinājums par iepazīšanos ar NILLNS.
22.pielikums. Lēmums par atturēšanos.
23.pielikums. Apmācību reģistrācijas žurnāls.
24.pielikums. Atbildīgās personas NILLN TPF un Sankciju IKS darbību apraksts.
25.pielikums. Apliecinājums par reputāciju.
26.pielikums. Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs.
27.pielikums. Lēmums par resursiem darbinieku apmācībām.
28.pielikums. Akts par reputācijas un informācijas pārbaudi.
29.pielikums. Amata apraksts darba līgumam.
30.pielikums. NM ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu.
31.pielikums. Lēmums par neatkarīgu auditu.
32.pielikums. Lēmums par NILLNS novērtēšanu un aktualizēšanu.
33.pielikums. Lēmums par iepazīšanos ar IKS un darbību secība.
34.pielikums. Lēmums par klienta datu atjaunošanu.
35.pielikums. Augstākās vadības piekrišana darījuma attiecību uzsākšanai vai turpināšanai.
36.pielikums. Klienta paša aizpildīta anketa aizpildīts paraugs.
37.pielikums. Riska lieluma noteikšana vispārēja uzņēmumam, kas darbojas NĪ nozarē.
38.pielikums. Sankciju klienta un darījuma partnera identifikācija, riski un darījuma izpēte.
39.pielikums. Sankciju risku novērtēšana visiem.
40.pielikums. Sankciju klienta un darījuma partnera darījuma izpēte.
41.pielikums. Sankciju klienta riska novērtēšana.
42.pielikums. Ziņojumu žurnāls FID.
43.pielikums. Lietvedības žurnāls. Anketu apkopojums par klientu.
44.pielikums. Anonīmo ziņojumu žurnāls.
45.pielikums. Lēmums par dokumentu iznīcināšanu.
46.pielikums. Dokumentu iznīcināšanas akts.

 1. pielikums. Nekustamā īpašuma nozari raksturojošas riska pazīmes.
 2. pielikums. Ziņojums par darbības veidu.
 3. pielikums. Sava uzņēmuma sankciju risks.
 4. pielikums. Terorisma finansēšanas riski.
 5. pielikums. Rīkojums par personas reģistrēšanu FID datu saņemšanas nodošanas sistēmā.
 6. pielikums. Pilnvara pārstāvēt likuma subjektu FID.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore.

Papildināja: SIA ”Account MK”

Iegādes maksa:

Akcijas cena – EUR 125.00 + PVN

Parastā cena – EUR 250.00 + PVN

*EUR 90.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par pasākuma norisi.

  Vēlos iepriekš norādītajā e-pastā saņemt informāciju par SIA EiroVest organizētajiem semināriem un īpašajiem piedāvājumiem.

  *

  obligāti aizpildāmie lauki.