ID Semināra nosaukums Ilgums Norises datums
VEBGD3/2022 VEBINĀRS – Grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 1.augustā. 2,5 mācību stundas 30.09.2022.
VEBIB6/2022 VEBINĀRS – Kā atbrīvoties no dokumentu kalniem – papīra grāmatvedības dokumentu pārvēršana elektroniskajā vidē. 1,5 mācību stundas 07.10.2022.
VEBJN15/2022 VEBINĀRS – Aizdevumu juridiskām un fiziskām personām aktualitātes 2022. gadā. Paziņojumi VID par izsniegtajiem aizdevumiem fiziskajām personām līdz 2022.gada 1.jūnijam. 4,5 mācību stundas 12.10.2022.
VEBMK12/2022 Вебинар – Порядок выдачи денежных авансов под отчёт и составление авансовых отчетов согласно новым Правилам Кабинета министров ЛР № 877 «Порядок ведения бухгалтерского учёта», вступившим в силу 01.01.2022. 3 уч.часа 14.10.2022.
VEBMK13/2022 VEBINĀRS – Kārtība, kādā izsniedzami skaidras naudas avansi pret pārskatu un avansu pārskatu sastādīšana saskaņā ar jaunajiem LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”. 3 mācību stundas 14.10.2022.
VEBMK14/2022 VEBINĀRS – Kas jāzina grāmatvedim par 2022. gada augusta jauninājumiem Darba likumā, likumā “ Par nodokļiem un nodevām ”. Sankciju likuma prasības attiecībā uz ārpakalpojumu sniedzējiem. 3 mācību stundas 18.10.2022.
VEBIZ7/2022 VEBINĀRS – Grozījumi Darba likumā darba laika uzskaitē un atvaļinājumu piešķiršanā, kas stājās spēkā ar 1.augustu. 3 mācību stundas 25.10.2022.
VEBGD4/2022 VEBINĀRS – Kā kārtot personāllietvedību elektroniski, neizmantojot papīrformu? 3 mācību stundas 27.10.2022.
VEBJN16/2022 VEBINĀRS – Debitoru parādu uzskaite grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. Grozījumi UIN likumā. 4,5 mācību stundas 02.11.2022.
<div class=”ml-form-embed”
data-account=”264149:f8q3a8j4i0″
data-form=”984474:g2c5f8″>
</div>

Atsauksmes no mūsu klientiem

Liels paldies par semināru, man ļoti patika kā pasniedza. Gaidām arī citu tēmu seminārus.
Jelgavas Poliklīnika

Paldies par Viktorijas Usovičas vadīto semināru par UIN, kā arī apjomīgo izdales materiālu. Seminārā tika likts uzsvars uz būtiskāko, atsevišķas vietas skaidrotas ar konkrētiem piemēriem. Paldies lektorei.
SIA “Aktīvs Plus 1”

Paldies Viktorijai Usovičai par izturību un spēju šo izturību nodot saviem lekciju klausītājiem! Pēc semināra esmu ieguvusi spēju un motivāciju tomēr iesniegt jauno UIN deklarāciju… !
SIA “Mediq Latvija”

Apmeklēju Gundegas Dambes vadīto semināru. Esmu apmierināta ar lektores sniegumu. Tas bija saprotams, ar veiksmīgi pielietotiem piemēriem. Atbildes uz jautājumiem tika sniegtas izskaidrojošas, konkrētas un saprotamas.
Inita Zakovska

Lektore izstāstīja būtiskāko par datu aizsardzību izmaiņām. Par Darba likuma grozījumiem kopumā bija labs kopsavilkums, kuru pirms kafijas pauzes lektore apskatīja, izstāstot būtiskāko. To gan es jau zināju, bet bija labi pārliecināties vēlreiz par likuma izmaņu pareizu uztveri. Semināra organizatori kā vienmēr bija pacentušies godam. Tāpēc paldies Jums par to!
SIA “DG Auto”

METODIKAS

Nereti daudzi uzņēmumi pat neapzinās, ka metodiskie materiāli veido nozīmīgu daļu no uzņēmuma iekšējiem dokumentiem. Piedāvātie metodiskie materiāli ir speciālistu izstrādāti dokumentu paraugu kopumi un vadlīnijas, kas ir veidotas balstoties uz likumu prasībām, kā arī atjaunotas, vadoties pēc aktuālākajiem likuma grozījumiem.

GRĀMATVEDĪBAS KURSI

Realizē apņemšanos par darbu grāmatvedības jomā kopā ar finanšu grāmatvedības speciālistēm Marinu Ķeri un Ingu Zālei. Mācies grāmatvedības kursos “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” un kļūsti par bilancspējīgu grāmatvedi. Apgūsti visu kas jāzina par grāmatvedību!

UZDOD JAUTĀJUMU

Mēs to precizēsim, sazināsimies ar kādu no ekspertiem, lai sniegtu pilnīgu atbildi. Labprāt komunikācijā izmantojam gan telefonu, gan interneta iespējas, piemēram, sociālos tīklus.

Sadaļa “Aktuāli” pēdējie ieraksti

Skatīt vairāk

Kā kļūt par lielisku grāmatvedi?

Apgūsti jaunu profesiju !!! Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām“Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati”(120 māc.st.,licencēta programma) Kursa sākums: 2022. gada 26.septembrī, tiešsaistē Kursa beigu datums: 2023. gada janvārī Pasniedzēja: finanšu grāmatvedības speciāliste Inga Zāle Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA).Ieteicams tiem, […]

SEPTEMBRA – OKTOBRA – NOVEMBRA vebināri!

Grāmatvedība ir sarežģīta ekonomiskā zinātne ar pastāvīgi mainīgām nodokļu normām, pārskata dokumentāciju, normatīvajiem aktiem, tāpēc apmācībām grāmatvedības sfērā jānotiek regulāri. Šeit varat atrast aktuālo vebināru piedāvājumu no vadošiem Latvijas speciālistiem. Iepazīsties ar aktuālāko vebināru/ semināru piedāvājumu:

Ieskaties!

SIA „EiroVest” piedāvā iegādāties 2022.gada augustā atjaunotu paraugu “Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums, tai skaitā sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju”, kuru var pielāgot sava uzņēmuma vajadzībām. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Savukārt visām VID uzraudzībā […]

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kursi tiešsaistē!

Kursi ir paredzēti, pirmkārt, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju un […]