Saturs:

I. NODAĻA. IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA 
1. NILLNS klienta izpētes process un atbildīgās personas iecelšana un novērtēšana.

2. Kārtība, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar veiktajiem darījumiem saistītais NILL un TPF risks.

3. Kārtība un apjoms, kādā veicama klienta izpēte.

4. Kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība.

5. Kārtība, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti.

6. Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība.

7. Kārtība, kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota Iekšējās kontroles sistēma.

II. NODAĻA AIZDOMĪGI DARĪJUMI UN TO ATKLĀŠANA 106
1. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība, un kārtība, kādā subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas.

2. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem.

3. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju.

4. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam tiek sniegta informācija par aizdomīgiem nodokļu darījumiem.

5. Ziņojamas pārrobežu shēmas par agresīvu nodokļu plānošanu.

6. Ceļvedis ziņojumu iesniegšanai par aizdomīgiem finanšu darījumiem un sliekšņa deklarācijām.

7. goAML – moderns risinājums cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

1.daļa “Lietotāju reģistrācija”

8. 2.daļa “Institūcijas lietotāju kontu pārvaldība”

9. 3.daļa “Darījumi goAML”

10. 4.daļa “Ziņojumu iesniegšana”

11. 5.daļa “Sarakste ar Finanšu izlūkošanas dienestu”

PIELIKUMI 
ES augsta riska trešo valstu saraksti
Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām 
Sadarbība ar sankciju valstīm. Eiropas Savienības sankcijas 
Fiziskās personas identifikācija 
Klienta juridiskās personas identifikācija 
Klienta darījumu izpēte 
Klienta apstiprinājuma anketa 
Klienta apstiprinājuma anketa 
Risku lieluma novērtēšana klientam 
Padziļināta izpēte 
Aizdomīgi darījumi, par kuriem nekavējoties jāziņo FID 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 
Aizdomīgi nodokļu darījumi 
Klienta sliekšņu ierobežojumi 
Akts 
Nodokļu konsultanti un ārpakalpojuma grāmatveži 
Risku novērtējums 
Subjekta noteiktie riski 
Pilnvara 
Rīkojums 
Rīkojums 
Rīkojums 
Apliecinājums 
Lēmums 
NILLN un Sankciju riska pārvaldīšanas apmācības reģistrācijas žurnāls 
Atbildīgās personas novērtēšanas politika 
Apliecinājums 
Ziņojuma un sliekšņa deklarācijas saturs 
Darbinieku apmācība, tiesības, 
pienākumi un atbildība
Akts 
Amata apraksts 
Nodokļu maksātāja (juridiskās personas) 
ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu 
Lēmums 
Lēmums 
Lēmums 
Lēmums/rīkojums 
Lēmums/rīkojums 
Dokumentu iznīcināšanas akts 
Padziļināta izpēte 
Padziļināta izpēte 
Padziļināta izpēte 
Padziļināta izpēte 
Nodokļu maksātāja (juridiskās vai fiziskās personas) ziņojums par darbības veidu

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:

Akcijas cena: EUR 115.00 + PVN
Parastā cena: EUR 230.00 + PVN 

*EUR 60.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  *

  obligāti aizpildāmie lauki.