Jūlija Sauša

Jūlija Sauša

Mag. iur.

SIA “Jūlijas Saušas juridiskais birojs” valdes priekšsēdētājai Mag. iur. Jūlijai Saušai (Latvijas Universitāte) ir vairāku gadu pieredze kā Ārvalstu investoru padomes Nodokļu politikas un administrēšanas darba grupas, kas apvieno auditorkompāniju un vadošo nodokļu ekspertu, kā arī multinacionālo uzņēmumu pārstāvju dalību, pārliecinošai vadītājai, kā arī Nodokļu tiesību prakses vadītājai starptautiskā zvērinātu advokātu biroja “EVERSHEDS Bitāns (Sutherland)”, zvērinātu advokātu birojā “VILGERTS” un Juridiskā departamenta vadītājai Latvijas un starptautiskajos grupu uzņēmumos.

Jūlija ir Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore studiju kursā “Starptautiskās nodokļu tiesības”, kā arī viņai ir ievērojama pieredze kā nodokļu administrācijas (VID) vadošajai juristei. Jūlija ir vairāku tiesību publikāciju autore un izstrādā doktora disertāciju nodokļu tiesībās un viņas disertācijas tēma ir “Juridiskās metodes nodokļu tiesībās” (promocijas darba vadītājs līdz 2020.gadam – Satversmes tiesas tiesnesis dr. iur. J.Neimanis, no 2020.gada – Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece prof., dr. iur. S.Osipova). un viņa sadarbojas ar Vīnes nodokļu tiesību institūtu, kā arī citiem nodokļu tiesību pētniecības institūtiem un tiesību zinātniekiem.

Jūlijas ekspertīze ir starptautiskās un nacionālās nodokļu tiesības, nodokļu tiesvedības, korporatīvās tiesības, kā arī pētījumu veikšana nodokļu tiesību jomā. Jūlija ir darbojusies vairākās Finanšu ministrijas un VID darba grupās saistībā ar jaunāko nodokļu jautājumu piemērošanas problēmu iespējamajiem risinājumiem. Vienlaikus Jūlijas ievērojamā puse ir investīciju aizsardzība un tehniski sarežģītu līgumu izstrādes veikšana, kā arī sarežģītu projektu koordinēšana un stratēģiska izpilde.