Ieva Kalve

Ieva Kalve

Dr.oec.

DARBA PIEREDZE:
kopš 1996.gada – privātuzņēmēja, patlaban saimnieciskās darbības veicējas statuss – konsultācijas un semināri
2001.-2014. – Biznesa augstskola Turība, docente
kopš 2006. – Rīgas Stradiņa Universitāte, docente
kopš 2003. – konsultante Zygon Baltic Consulting
kopš 2009. – pasniedzēja un semināru autore Partneri MG

IZGLĪTĪBA:
2008. – doktora grāds ekonomikā, apakšnozare Izglītības vadība, Latvijas Universitāte
2016. – maģistra grāds datorzinātnēs – sociotehnisku sistēmu modelēšana, Vidzemes augstskola
2011. – maģistra grāds veselības zinātnē, uztura speciāliste, LU-RSU-LLU kopprogramma
2001. – maģistra grāds ekonomikā, Latvijas un Norvēģijas lauksaimniecības universitāšu kopprogramma (studijas angļu valodā)
1999. – profesionālā maģistra grāds pedagoģijā, ekonomikas un veselības mācības skolotāja kvalifikācija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
1988. – tehniskā sekretāre (lietvede, mašīnrakstītāja, stenogrāfiste), Rīgas 19.PTV
1985. – vidējā izglītība, Siguldas 1.vidusskola