Saturs:
Grāmatvedības reģistri.
Grāmatvedības programma.
Attaisnojuma dokumenti.
Elektroniskais dokuments.
Elektroniskā dokumenta oriģināls.
Elektroniskā dokumenta atvasinājumi.
Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas vispārīgie noteikumi.
Elektronisko dokumentu glabāšanas speciālie noteikumi.
Parakstītāja pienākumi un atbildība.
Iekšējs attaisnojuma dokuments.
Elektronisks rēķins.
Elektronisks rēķins kā vienīgais dokuments.
Rēķina kopija.
Maksājuma rīkojums.
Konta izraksts.
Nodokļu pārskati un aprēķini.
Dokumentu arhivēšana.
Valūta.
Ieraksti kontos.
Hronoloģiskie reģistri.
Grāmatvedības datorprogrammas.
Pavadzīmes.
Prasības preču piegādes dokumentu vai pārvadājumu dokumentu reģistrēšanai.
Inventarizācijas dokumenti.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:
EUR 100.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem
EUR 120.00 + PVN – pārējiem interesentiem

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  * obligāti aizpildāmie lauki.