Renāte Plešāne

Renāte Plešāne

EuropeCoin finanšu sektora klientu atbalsta nodaļas vadītāja

Ltd EuropeCoin finanšu sektora klientu atbalsta nodaļas vadītāja

Galvenās darbības un atbildības:
* organizēt darba grupas, lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu atbalsta dienesta darbību,
* nodrošināt sadarbību starp IT un citām uzņēmuma struktūrvienībām,
* organizēt un uzraudzīt informācijas atspoguļošanu sociālajos mēdijos.

Beigusi RISEBA – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola

Uzņēmēja