Laiks apgūt ko noderīgu Tavai ikdienai!

Laiks apgūt ko noderīgu Tavai ikdienai!

Līdz 2020. gada beigām vēl tiek komplektētas grupas kursu apmācībām Rīgā sekojošajās programmās:

 

Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām «Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati» (70 māc.st.) ar finanšu grāmatvedības speciālisti Marinu Ķeri.
Kursu apmeklējums sniedz iespēju iepazīties ar grāmatvedības būtību un tās pamatiem, dod izpratni par dažādiem grāmatvedības procesiem un aprēķiniem.
Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.
Kursu sākums Rīgā: 2020. gada 16. oktobrī

 

«PVN piemērošanas un PVN deklarācijas sastādīšanas aktualitātes» (18 māc. st.)
Uzņēmumu vadītajiem, juristiem, grāmatvežiem un citiem speciālistiem, kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas par PVN. Tiks izskatīti praktiski piemēri par PVN deklarācijas un pielikumu sastādīšanu.
Kursa sākums Rīgā: 2020. gada 5. novembrī

 

”Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā” (18 māc.st.).
Kursi ir paredzēti, pirmkārt, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu.
Kursu sākums Rīgā: 2020. gada 7. novembrī

 

Lietvedības kursi „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” (24 māc.st.).
Ikvienam, kurš vēlas apgūt jaunas un darba vidē noderīgas prasmes, piemēram, organizēt dokumentu pārvaldību uzņēmumā vai pašvaldības iestādē, kā arī pārzināt biroja darba organizāciju. Kurss paredzēts ne tikai tiem, kas ar lietvedību vēl ir uz “Jūs”, bet arī praktizējošiem lietvežiem, grāmatvežiem un uzņēmuma vai iestādes darbiniekiem, kuru ikdiena ir saistīta ar dokumentu pārvaldību.
Kursa sākums Rīgā: 2020. gada novembrī

 

Kursus beidzot, kursants saņems apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.

Plašāka informācija SIA EiroVest mājas lapā www.eirovest.lv sadaļā “Kursi”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *