Inese Blanka

Inese Blanka

lietvedības speciāliste

Lietvedības speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.

Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē
Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.

Vairāku gadu garumā vadījusi lietvedības kursus „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” un dažādus lietvedības un arhivēšanas seminārus SIA „EiroVest’’ klientiem.