Gundega Dambe

Gundega Dambe

personāla vadības eksperte

Personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, vada lekcijas Biznesa augstskolā “Turība” un RISEBA par personāla vadību, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos.

Šobrīd biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja un Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle

Pēdējos gados veikusi darba pienākumos šādos amatos:
* “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs” (VTMEC) personāla vadītāja
* “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests” Personāla vadības un attīstības nodaļas vadītāja