Aija Vāciete

Aija Vāciete

Praktizējoša juriste.

Praktizējoša juriste – auditore darba tiesību jomā, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, konsultē Darba likuma un to saistīto normatīvo aktu piemērošanā, personāla dokumentu izstrādāšana. Pieredze darba devēju izstrādāto personālsastāva dokumentu atbilstības izvērtēšanā, profesionāls audits( darba līgumi, darba kārtības noteikumi, amatu apraksti, u.c.), strīdu risināšana, piemērojot mediācijas procesu. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā, uzņēmēju interešu pārstāvība strīdos ar darbinieku, pārstāv klientu intereses administratīvo lietvedību procesos darba tiesību jomā.