Visiem, kuri vēlas paaugstināt kvalifikāciju un pilnveidot zināšanas personāla lietvedībā un darba tiesisko attiecību jautājumos. Ieteicams uzņēmējiem, grāmatvežiem, kā arī jebkurai citai personai.
Kursa apguve nodrošinās pamatzināšanu apguvi personāla vadībā un darba tiesisko attiecību vadībā. Apgūsiet teoriju, kā arī mācīsieties to pielietot praktiski.

Licencēta programma, licence nr. 16.

Kursu mērķis: Sagatavot kvalificētu un konkurētspējīgu personāla speciālistu. Palīdzēt vadītājiem, grāmatvežiem un visiem interesējošajām personām pareizi organizēt personāla lietvedību, praktiski piemērot darba likumu un pasargāt iestādi no soda naudām.

Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos, Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja un Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle

Kursos tiks apgūts:
1. Personāla atlase.
* Personāla atlases metodes
* Prasības pretendentiem, to novērtēšana.
* Amata apraksts
* Darba intervija
2. Kompetences personāla vadībā.
* Kompetenču pieeja
* Kompetenču modeļi, to izstrāde
* Kompetenču modeļu izmantošana personāla vadībā
* Kompetenču novērtēšana
* Kompetenču attīstība
3. Personāla novērtēšana.
* Darba izpildes snieguma vadības metodes
* Novērtēšanas metodes izvēle un ieviešana
* Atgriezeniskā saite
* Attīstības saruna
4. Talantu vadība, personāla attīstība.
* Darbinieka potenciāls, to noteicošie rādītāji
* Talantu vadības pieejas
* Personāla attīstības modeļi
* Personāla attīstības sistēmas novērtējums
5. Darba vide un labbūtība.
* Darba vide un labbūtība (well-being)
* Psihoemocionālie faktori darba vietā un mentālā veselība
* Konflikti, stress, izdegšana, to novērtēšanas un novēršanas metodes
* Iesaistība (engagement)
* Veselību veicinoši pasākumi darba vietā.
6. Darba tiesisko attiecību vadība.
* Darba likums no normatīvais regulējums darba attiecībās
* Darba attiecību nodibināšana, darba līgums, obligātie nosacījumi
* Darba līguma grozīšana
* Darba samaksas nosacījumi
* Darba un atpūtas laiks, prombūtnes;
* Sociālās garantijas
* Darba attiecību izbeigšana
7. Personāla lietvedība.
* Darba tiesisko attiecību vadība
* Personas lietas
* Rīkojumi
* Līgumi, vienošanās
* Datu aizsardzība
* IS personāllietvedībā
* E-dokumenti personāllietvedībā

Cena par kursiem : EUR 199.00 + PVN pilns kurss – ja kursos piedalās divi vai vairāk dalībnieku no viena uzņēmuma.

Parastā cena : EUR 230.00 + PVN (EUR 278.30 t.sk. PVN) pilns kurss.

Samaksa pa daļām.

Kursus beidzot, kursants saņems apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.

PIETEIKTIES KURSIEM

  Dalībnieka(u) vārds, uzvārds *

  Maksātāja nosaukums *

  Reģistrācijas numurs/Personas kods *

  Juridiskā adrese/Deklarētā adrese *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Komentāri, piezīmes.

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par kursu norisi.

  *

  obligāti aizpildāmie lauki.

  Ieraksti komentāru

  Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *