Kļūsti par labāko speciālistu savā profesijā!

Finanšu grāmatvedības uzskaite un informācijas atspoguļošanas aktualitātes, ņemot vērā likumdošanas prasības.

Kvalifikācijas celšanas kurss ir paredzēts praktizējošiem grāmatvežiem, kuri vēlās pilnveidot savas zināšanas grāmatvedībā un paaugstināt savu profesionālo kompetenci. Uzzināsiet par visiem pēdējiem grozījumiem likumdošanā.

Licencēta programma, licence nr. 28.

Lektore: Līga Alberliņa – maģistra grāds ekonomikā, iegūts starptautiski 29 Eiropas valstīs atzīts grāmatveža Kompetences sertifikāts, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs, uzņēmuma SIA “BRUTO 7” īpašniece

Kursa programmā:
1. Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes:
1.1.Pamatlīdzekļu uzskaites vispārīgie jautājumi
1.2. Pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšana
1.3. Pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana pēc sākotnējās vērtības noteikšanas
1.4. Pamatlīdzekļu nolietojums
1.5. Pamatlīdzekļu izslēgšana
1.6. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana
1.7. Informācijas sniegšana finanšu pārskata pielikumā par pamatlīdzekļiem
2. Krājumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes:
2.1. Krājumu raksturojums
2.2. Krājumu novērtēšana
2.3. Krājumu uzskaites metodes
2.4. Krājumu inventarizācija
2.5. Krājumu zudumu uzskaite
2.6. Informācijas sniegšana finanšu pārskata pielikumā par krājumiem
3. Debitoru parādu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, citu saistību un citu aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes:
3.1. Debitoru parādi, to uzskaite
3.2. Uzkrātie ieņēmumi, to uzskaite
3.3. Uzkrātās saistības, to uzskaite
3.4. Citi aktīvi un citas saistības
4. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu uzskaite:
4.1. Finanšu nomas un operatīvās nomas uzskaites vispārīgie jautājumi
4.2. Nomas klasifikācija
4.3. Finanšu noma nomnieka finanšu pārskatā
4.4. Operatīvā noma nomnieka finanšu pārskatā
4.5. Finanšu noma iznomātāja finanšu pārskatā
4.6. Operatīvā noma iznomātāja finanšu pārskatā
5. Uzkrājumu uzskaite, nesadalītās peļņas un nesegto zaudējumu uzskaite:
5.1 Uzkrājumu uzskaite
5.2. Pārskata gada peļņas vai zaudējumu noteikšana un atspoguļošana finanšu pārskatā
5.3. Iepriekšējā gada un pārskata gada peļņas sadales kārtība un uzskaite
5.4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
5.5. Dividenžu aprēķināšana un uzskaite
6. Darba algu aprēķini, autoratlīdzības, uzņēmuma līgumi:
6.1. Darba algu aprēķināšana
6.2. Slimības naudas aprēķināšana
6.3. Atvaļinājuma naudas un atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšana
6.4. Ieturējumi no darba algas, to uzskaite
6.5. Autoratlīdzības
6.6. Uzņēmuma līgumi
7. Kārtība, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, un dividenžu ieņēmumi.
8. Kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus:
8.1. Notikumi pēc bilances datuma
8.2. Grāmatvedības politika un tās maiņa
8.3. Grāmatvedības aplēse un tās maiņa
8.4. Kļūdu labojumi
8.5. Starpperiodu finanšu pārskats
9. Gada pārskatu sagatavošana atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu noteikumiem.
10. Uzņēmumu ienākuma nodokļu deklarācijas sagatavošana.

Mācību ilgums: 26 mācību stundas, 5 nodarbības, latviešu valodā
Nodarbības notiek: ceturtdienās, no plkst. 13:00 līdz 16:30

Maksa par kursiem: EUR 333.00 + PVN 
Samaksa pa daļām.

Īpaša cena par kursiem: EUR 299.00 +PVN 
Ja kursos piedalās divi vai vairāk dalībnieku no viena uzņēmuma, kā arī , ja esi bezdarbnieks/ce, topošā māmiņa, bērniņa kopšanas atvaļinājumā (līdz 1,5 gadam), dienas nodaļas students/e, skolēns/niece, Tev pienākas  10 % atlaide – kursu maksa EUR , EUR 299.00 + PVN/ pilns kurss.

Kursus beidzot kursants saņem apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.

PIETEIKTIES

  Dalībnieka(u) vārds, uzvārds *

  Maksātāja nosaukums *

  Reģistrācijas numurs/Personas kods *

  Juridiskā adrese/Deklarētā adrese *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Komentāri, piezīmes.

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par kursu norisi.

  *

  obligāti aizpildāmie lauki.

  Ieraksti komentāru

  Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *