Iekšējās kontroles sistēmas metodika

Iekšējās kontroles sistēmas metodika

„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu:

iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu likuma subjekta iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā (likuma 6.panta 2.daļa).

Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam “Moneyval” noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu. Ziņojumā teikts, ka jāattīsta kontroles sistēmas, kas spēj konstatēt potenciālas masu iznīcināšanas ieroču izplatības finansēšanas aktivitātes. Vienlaikus jāpalielina uzraudzības iestāžu resursi, kā arī jāpiešķir prioritāte šīs sfēras uzraudzībai. Eiropas komiteja norāda, ka politikas un koordinācijas jomā ir nevienmērīga un neadekvāta izpratne par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskiem tai skaita privātā sektorā. (raksts no www.gorod.lv)

SIA”EiroVest” piedāvā visiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodiku „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”, kura tika atjaunota, ņemot vērā visas jaunās prasības, un, kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.
Pamatojoties uz augstāk minētā likuma prasībām, Ministru kabineta noteikumiem Nr.674 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem” un VID metodiskajiem materiāliem, esam izstrādājuši lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku (uz 23. lpp.) ar šādiem pielikumiem:

1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Klienta riska novērtēšanas karte.
4. Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu.
5. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu.

Metodikas cena (bez papildinājuma par “sankciju riska novērtējumu”):
EUR 140.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)
EUR 150.00 + PVN – pārējiem interesentiem

Informējam, ka ar 29.06.2019. MK noteikumi Nr. 674 ir zaudējuši savu spēku un šobrīd metodika tiek pārveidota, balstot to uz jaunajiem MK noteikumiem Nr. 281. Sekojiet līdzi jaunumiem, jo jau pavisam drīz būs pieejama atjaunotā metodika.

SIA “EiroVest” atgādina, ka sākot ar 2019.gada 1.maiju visiem NILLTFNL likuma subjektiem (piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c.), jau esošo iekšējās kontroles sistēmu, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, jāpapildina ar vēl vienu jaunu sadaļu par sankciju riska pārvaldīšanu. *** Naudas sods par NILLTFNL neievērošanu var sasniegt 2000 EUR.  

Esam izstrādājuši Iekšējās kontroles sistēmas metodikas papildinājuma paraugu – sadaļa par “sankciju riska novērtējumu”, saskaņā ar jaunā NILLTFNL likuma prasībām.

Papildinājuma “sankciju riska novērtējumu” cena:
EUR 50.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 semināru apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)
EUR 70.00 + PVN – pārējiem interesentiem

Metodikas iegādes kārtībā:
1. Jums tiek nosūtīts līgums, kuru aizpildītu jānosūta uz mūsu biroja adresi – SIA EiroVest, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.
2. Pēc līguma oriģināla saņemšanas tiek izstādīts avansa rēķins.
3. Divu darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas kontā, elektroniski nosūtīsim metodiku.
4. Līguma un rēķina oriģināli tiek Jums nosūtīti pa pastu.

Lai iegādātos metodiku, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu šeit

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *