Seminārs

ID Semināra nosaukums Ilgums Norises datums
SRAV1/2019 Aktuālākie jautājumi dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Tiesu prakse. Raksturīgākās kļūdas un trūkumi dokumentu noformēšanā. (Rīga) 7 mācību stundas 27.11.2019.
SLIB1/2019 Elektroniskais dokuments, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana. (Liepāja) 6 mācību stundas 24.10.2019.
SVJN5/2019 Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera. (Valmiera) 6 mācību stundas 23.10.2019.
SRIB1/2019 Elektroniskais dokuments, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana. (Rīga) 6 mācību stundas 22.10.2019.
SVJN4/2019 Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera. (Ventspils) 6 mācību stundas 16.10.2019.
SRJN4/2019 Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera. (Rīga) 6 mācību stundas 10.10.2019.
SLJN4/2019 Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera. (Liepāja) 6 mācību stundas 09.10.2019.
SRIK1/2019 Darba līgums un ar to saistītie dokumenti – 2019. gada aktualitātes (Rīga) 3 mācību stundas 03.10.2019.
SVMK2/2019 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā (Valmiera) 3,5 mācību stundas 18.09.2019.

REKVIZĪTI

SIA ”EiroVest”
LV40003732057
Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045

NORĒĶINIEM

AS Luminor Bank
NDEALV2X
LV58NDEA0000081083457

KONTAKTI

Mob.: 20231396 (LV), 27030331 (RU)
E-pasts: info@eirovest.lv