Lekcija

ID Semināra nosaukums Ilgums Norises datums
SLIZ4/2020 SEMINĀRS – Izmaiņas “Darba devēja ziņojumā”, kas stāsies spēkā 2021.gadā: jauns iesniegšanas datums, jauni nodokļu samaksas termiņi, jauna Ziņojuma veidlapa un aizpildīšanas kārtība. (Liepāja) 4 mācību stundas 23.11.2020.
SRAV3/2020 VEBINĀRS – Darbinieka profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana. Darba devēja tiesības uz apmācības izdevumu ieturēšanu un zaudējumu atlīdzību. 4 mācību stundas 16.11.2020.
SVMK5/2020 SEMINĀRS – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde. Sankciju likuma aktualitātes. (Valmiera) 7,5 mācību stundas 12.11.2020.
SVMK4/2020 SEMINĀRS – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde. Sankciju likuma aktualitātes. (Ventspils) 7,5 mācību stundas 11.11.2020.
SLMK4/2020 SEMINĀRS – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde. Sankciju likuma aktualitātes. (Liepāja) 7,5 mācību stundas 10.11.2020.
SRMK7/2020 SEMINĀRS – Avansu norēķinu sastādīšanas aktualitātes 2020. gadā, ņemot vērā VID pārbaudēs biežāk konstatētus pārkāpumus (Rīga) 3 mācību stundas 06.11.2020.
VEBJN13/2020 VEBINĀRS – PVN piemērošana apliekamiem un neapliekamiem darījumiem 3 mācību stundas 03.11.2020.
SJMK1/2020 SEMINĀRS – Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes 2020. gadā. Plānotie grozījumi likumā „Par grāmatvedību”, t.sk. grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana (Jelgava) 3 mācību stundas 29.10.2020.
VEBIB4/2020 VEBINĀRS – Jaunās dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas 3 mācību stundas 28.10.2020.

REKVIZĪTI

SIA ”EiroVest”
LV40003732057
Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045

NORĒĶINIEM

AS Swedbank
HABALV22
LV36HABA0551040343027

KONTAKTI

Mob.: 20231396 (LV), 27030331 (RU)
E-pasts: info@eirovest.lv