– saskaņā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā;
– saskaņā ar MK noteikumiem Nr.408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem” (stājas spēkā 17.12.2019.);
– saskaņā ar MK noteikumiem Nr.407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” (stājas spēkā 17.12.2019.)
– citiem normatīvajiem dokumentiem, VID materiāliem, citiem avotiem.

SIA ”EiroVest” piedāvā visiem nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem iegādāties iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana”, kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugs ar šādiem pielikumiem:
1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Valstis, kurām ir paaugstināts NILLTF riska līmenis.
4. Riski nekustamo īpašumu nozarē.
5. Informatīvais materiāls “Ziņošana par aizdomīgu darījumu”.
6. Ceļvedis ziņojumu iesniegšanai par aizdomīgiem finanšu darījumiem un sliekšņa deklarācijām.
7. Ziņošanas blokshēma.
8. Sliekšņa deklarācija (shēma).
9. Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšanas tabula.
10. Citi pielikumi.

Metodikas cena: EUR 280.00 + PVN
EUR 30.00 + PVN/stunda – konsultācija, kuras laikā palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  * obligāti aizpildāmie lauki.