Inese Blanka

lietvedības speciāliste

Humanitāro zinātņu maģistre, speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā iegūts profesionālā maģistra grāds vadībzinātnēs un Uzņēmumu un iestādes vadītāja kvalifikācija. Vairāku gadu garumā vadījusi lietvedības kursus „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” un dažādus lietvedības un arhivēšanas seminārus SIA „EiroVest’’ klientiem. […]