MŪSU SPECIĀLISTI

Inga Zāle

Finanšu grāmatvedības speciāliste.

Finanšu grāmatvedības speciāliste ar 20 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Marina Ķere

Finanšu grāmatvedības speciāliste

profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 27 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance”rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja, ilggadēja SIA EiroVest lektore, 2015. gadā piedalījās Finanšu ministrijas darba grupas likumprojekta “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” izstrādē

Gundega Dambe

personālvadības speciāliste

LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos. Pēdējos gados veikusi darba pienākumos šādos amatos: * Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Personāla vadības un attīstības nodaļas vadītāja * Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) personāla vadītāja

Viktorija Usoviča

Zvērināta revidente

REKVIZĪTI

SIA ”EiroVest”
LV40003732057
Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011

NORĒĶINIEM

AS Luminor Bank
NDEALV2X
LV58NDEA0000081083457

KONTAKTI

Mob.: 20231396 (LV), 27030331 (RU)
E-pasts: info@eirovest.lv