MŪSU SPECIĀLISTI

Jūlija Liodorova

praktizējošā sertificētā grāmatvedības tiesu eksperte

Maģistra grāds ekonomikā, ekonomikas doktora grāda kandidāte (specializācija „Grāmatvedība”), praktizējošā sertificētā grāmatvedības tiesu eksperte

Anna Medne

Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr.

Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore

Maruta Ābele

Arhivēšanas un lietvedības speciāliste

Arhivēšanas un lietvedības speciāliste, mācību grāmatu autore

Nataļja Verina

Juridisko zinātņu maģistre

Juridisko zinātņu maģistre, sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinībās. Piedalās ar referātiem Latvijas un starptautiskās konferencēs, vairāku publikāciju autore.

Baiba Grandāne

Sertificēta nodokļu konsultante, juriste-konsultante

Sertificēta nodokļu konsultante, juriste-konsultante, pārstāvība tiesās nodokļu jautājumos, fizisko un juridisko personu pārstāvība VID pārbaudēs

Jadviga Neilande

Sertificēta nodokļu konsultante

Sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, Rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls”, grāmatas “Komersanta ABC” autore

Inga Zāle

Finanšu grāmatvedības speciāliste.

Finanšu grāmatvedības speciāliste ar 21 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Marina Ķere

Finanšu grāmatvedības speciāliste

profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 28 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance”rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja, ilggadēja SIA EiroVest lektore, 2015. gadā piedalījās Finanšu ministrijas darba grupas likumprojekta “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” izstrādē

Gundega Dambe

personāla vadības eksperte

Personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos. Pēdējos gados veikusi darba pienākumos šādos amatos: * Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja * Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) personāla vadītāja * Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Personāla vadības […]

Viktorija Usoviča

Zvērināta revidente

REKVIZĪTI

SIA ”EiroVest”
LV40003732057
Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045

NORĒĶINIEM

AS Luminor Bank
NDEALV2X
LV58NDEA0000081083457

KONTAKTI

Mob.: 20231396 (LV), 27030331 (RU)
E-pasts: info@eirovest.lv