MŪSU SPECIĀLISTI

Tatjana Ļutinska

starptautiska nodokļu konsultante

starptautiska  nodokļu konsultante, SIA “TX Solution” valdes locekle

Māris Linga

Iekšējais auditors

Darba laika organizācijas un uzskaites speciālists ar ilggadēju pieredzi valsts pārvaldē, iekšējais auditors 

Oksana Kalnača

Tiesību zinātnes maģistre

Tiesību zinātnes maģistre, speciāliste ar ilggadēju pieredzi noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā tautsaimniecībā

Aivars Ludboržs

Grāmatvedības speciālists

Grāmatvedības speciālists, revīzijas projektu vadītājs, vairāku grāmatu un žurnālu rakstu autors.

Diāna Kļuškina

Sertificēta nodokļu konsultante

Sertificēta nodokļu konsultante

Inese Blanka

lietvedības speciāliste

Humanitāro zinātņu maģistre, speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā iegūts profesionālā maģistra grāds vadībzinātnēs un Uzņēmumu un iestādes vadītāja kvalifikācija. Vairāku gadu garumā vadījusi lietvedības kursus „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” un dažādus lietvedības un arhivēšanas seminārus SIA „EiroVest’’ klientiem. […]

Jūlija Liodorova

praktizējošā sertificētā grāmatvedības tiesu eksperte

Maģistra grāds ekonomikā, ekonomikas doktora grāda kandidāte (specializācija „Grāmatvedība”), praktizējošā sertificētā grāmatvedības tiesu eksperte

Anna Medne

Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr.

Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore

Maruta Ābele

Arhivēšanas un lietvedības speciāliste

Arhivēšanas un lietvedības speciāliste, mācību grāmatu autore

Nataļja Verina

Juridisko zinātņu maģistre

Juridisko zinātņu maģistre, sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinībās. Piedalās ar referātiem Latvijas un starptautiskās konferencēs, vairāku publikāciju autore.

REKVIZĪTI

SIA ”EiroVest”
LV40003732057
Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045

NORĒĶINIEM

AS Luminor Bank
NDEALV2X
LV58NDEA0000081083457

KONTAKTI

Mob.: 20231396 (LV), 27030331 (RU)
E-pasts: info@eirovest.lv