Inese Blanka

Inese Blanka

lietvedības speciāliste

Lietvedības speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
Mg. hist.; MBA vadībzinātnēs LLU, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā iegūts profesionālā maģistra grāds vadībzinātnēs un Uzņēmumu un iestādes vadītāja kvalifikācija.
Vairāku gadu garumā vadījusi lietvedības kursus „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” un dažādus lietvedības un arhivēšanas seminārus SIA „EiroVest’’ klientiem.

Semināri

ID Semināra nosaukums Ilgums Norises datums
VEBIB1/2021 VEBINĀRS – Elektroniskais dokuments, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana 4,5 mācību stundas 05.03.2021.

REKVIZĪTI

SIA ”EiroVest”
LV40003732057
Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045

NORĒĶINIEM

AS Swedbank
HABALV22
LV36HABA0551040343027

KONTAKTI

Mob.: 20231396 (LV), 27030331 (RU)
E-pasts: info@eirovest.lv