Gundega Dambe

Gundega Dambe

personāla vadības eksperte

Personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos.
Pēdējos gados veikusi darba pienākumos šādos amatos:
* Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja
* Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) personāla vadītāja
* Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Personāla vadības un attīstības nodaļas vadītāja

REKVIZĪTI

SIA ”EiroVest”
LV40003732057
Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045

NORĒĶINIEM

AS Luminor Bank
NDEALV2X
LV58NDEA0000081083457

KONTAKTI

Mob.: 20231396 (LV), 27030331 (RU)
E-pasts: info@eirovest.lv