KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM

Aivars Ludboržs

Grāmatvedības speciālists

Grāmatvedības speciālists, revīzijas projektu vadītājs, vairāku grāmatu un žurnālu rakstu autors.

Kursi praktizējošiem grāmatvežiem kopā ar revīzijas projektu vadītāju Aivaru Ludboržu.
Finanšu grāmatvedības uzskaite un informācijas atspoguļošana finanšu pārskatos atbilstoši MK noteikumiem Nr. 755 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.