Piedāvājam lietvedības kursu ”Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību. Kursi ikvienam, kurš vēlas apgūt prasmes organizēt dokumentu pārvaldību un pārzināt biroja darba organizāciju. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas.
Pēc kursa apguves spēsiet nodrošināt lietvedības darbu uzņēmumā, iestādē!

Kursa aprakstu skatīt šeit.

Kurss praktizējošiem grāmatvežiem “Grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem, kas to skaidro, UIN deklarēšana saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu.” kopā ar revīzijas projektu vadītāju Aivaru Ludboržu.
Finanšu grāmatvedības uzskaite un informācijas atspoguļošana finanšu pārskatos atbilstoši MK noteikumiem Nr. 755 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Kursa aprakstu skatīt šeit.

Lekciju kurss “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.
Realizē apņemšanos par darbu grāmatvedības jomā kopā ar finanšu grāmatvedības speciālistēm Marinu Ķeri un Ingu Zāli.
Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!

Kursa aprakstu skatīt šeit.

Kursi ir paredzēti, pirmkārt, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu.
Kursu programma tiek sastādīta, ņemot vērā to, ka 2018. gadā Eiropas Padomes ekspertu komiteja „Moneyval” Latvijai noteica pastiprinātas kontroles režīmu un izdeva vairākas rekomendācijas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novēršanā. Finanšu ministrija attiecīgi sagatavoja grozījumus LR likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanu un Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistra sastādīšanu.
Kursa aprakstu skatīt šeit.

Piedāvājam arī individuālas apmācības.
Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu.
Ja interesē kas vairāk, ar mums var sazināties pa tālruni +371 20231396 (LV), +371 27015010 (LV), + 371 27030331 (RU) e-pastu pieteikums@eirovest.lv