Kursi Liepājā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” (18 māc.st.)

Kursi ir paredzēti, pirmkārt, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu. Kursi pēc licencētas programmas, licence Nr. 23.

Nodarbības vadīs profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 28 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance”rakstu autore, Iekšējās kontroles sistēmas metodikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” parauga autore Marina Ķere..

Programmas mērķis: Nodrošināt zināšanu apguvi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi uzņēmuma grāmatvedībā.
Programmas uzdevums: Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumā un iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā uzņēmumā.
Plānotais rezultāts: Sagatavot kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu, kurš prot novērtēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus uzņēmumā, kā arī izstrādāt uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmu.

Kursu programma tiek sastādīta, ņemot vērā to, ka 2018. gadā Eiropas Padomes ekspertu komiteja „Moneyval” Latvijai noteica pastiprinātas kontroles režīmu un izdeva vairākas rekomendācijas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novēršanā, kuru ieviešana aktīvi notiek tagad – 2019. gadā. Finanšu ministrija attiecīgi sagatavoja grozījumus LR likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanu un Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistra sastādīšanu.

Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju un grāmatvežu atbildība un citas tēmas.

Mācību ilgums: 18 mācību stundas, 4 nodarbības, latviešu valodā

Maksa par kursiem: EUR 70,00 +PVN 21%/nodarbība, jeb EUR 280,00 + PVN 21% pilns kurss.
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.

Individuālā pieeja.
Priecājāmies paziņot par kursu uzsākšanu SIA “EiroVest” birojā, Graudu iela 27/29, Liepāja

PIETEIKTIES KURSIEM

Dalībnieka(u) vārds, uzvārds *

Maksātāja nosaukums*

Reģistrācijas numurs/Personas kods *

Juridiskā adrese/Deklarētā adrese *

Tālrunis *

E-pasts *

Komentāri, piezīmes.

Kā Jūs uzzinājāt par mums?

Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par kursu norisi.

* obligāti aizpildāmie lauki.

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *