„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”


Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, ka arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu:

iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu likuma subjekta iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā (likuma 6.panta 2.daļa).

SIA „EiroVest”, pamatojoties uz augstāk minētā likuma prasībām, 2008.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1071 „Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem noteikumiem” un VID metodiskajiem materiāliem, ir izstrādājusi lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku (uz 21. lpp.) ar šādiem pielikumiem:

1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Klienta riska novērtēšanas karte.
4. Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu.
5. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu.

Metodikas cena:
EUR 35.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem
EUR 40.00 + PVN – pārējiem interesentiem

Paziņojam Jums par to, ka ar 2018. gada 1. maiju stājās spēkā 2017. gada 14. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 674 ”Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”. Attiecīgi jāveic grozījumus uzņēmuma Iekšējās kontroles sistēmā „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai Sabiedrības (uzņēmuma) darbiniekiem”.

Vēršam uzmanību, ka metodika šobrīd tiek atjaunota, ņemot vērā jaunās prasības.

Metodikas iegādes kārtībā:
1. Jums tiek nosūtīts līgums, kuru aizpildītu jānosūta uz mūsu biroja adresi.
2. Pēc līguma oriģināla saņemšanas tiek izstādīts avansa rēķins.
3. Divu darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas kontā, elektroniski nosūtīsim metodiku.
4. Līguma un rēķina oriģināli tiek Jums nosūtīti pa pastu.

Lai iegādātos metodiku, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Uzņēmuma nosaukums*

Reģistrācijas numurs *

Tālrunis *

E-pasts *

Komentāri, piezīmes

Kā Jūs uzzinājāt par mums?

Vēlos iepriekš norādītajā e-pastā saņemt informāciju par SIA EiroVest organizētajiem semināriem un īpašajiem piedāvājumiem.

* obligāti aizpildāmie lauki.