Vai esi jau izvēlējies savu nākotnes profesiju?

Vai esi jau izvēlējies savu nākotnes profesiju?

Komplektējam jaunas grupas vairākos kursos, kuri spēs pavērt jaunas nākotnes iespējas karjeras izvēlē.
Vēršam uzmanību, ka visi kursi vēl joprojām notiek attālināti – tiešsaistē, platformā Anymeeting.

“Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošana, attiecīgo dokumentu noformēšana un to ietekme darba algas aprēķināšanai.”
Kursa sākums: 2021. gada 2. septembrī
Mācību ilgums: 24 mācību stundas, 1 mēnesis

Visiem, kuri vēlas paaugstināt kvalifikāciju un pilnveidot zināšanas personāla lietvedībā un darba tiesisko attiecību jautājumos. Ieteicams uzņēmējiem, grāmatvežiem, kā arī jebkurai citai personai.
Kursa apguve nodrošinās pamatzināšanu apguvi personāla vadībā un darba tiesisko attiecību vadībā. Apgūsiet teoriju, kā arī mācīsieties to pieliet praktiski.

Kursu mērķis: palīdzēt vadītājiem, grāmatvežiem un visiem interesējošajām personām pareizi organizēt personāla lietvedību, praktiski piemērot darba likumu un pasargāt iestādi no soda naudām.


LIETVEDĪBAS KURSI „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”
Kursa sākums: 2021. gada 11. septembrī
Mācību ilgums: 24 mācību stundas, 1 mēnesis

Ikvienam, kurš vēlas apgūt jaunas un darba vidē noderīgas prasmes, piemēram, organizēt dokumentu pārvaldību uzņēmumā vai pašvaldības iestādē, kā arī pārzināt biroja darba organizāciju. Kurss paredzēts ne tikai tiem, kas ar lietvedību vēl ir uz “Jūs”, bet arī praktizējošiem lietvežiem, grāmatvežiem un uzņēmuma vai iestādes darbiniekiem, kuru ikdiena ir saistīta ar dokumentu pārvaldību.


GRĀMATVEDĪBAS KURSI “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” (latviešu valodā)
Mācības uzsākam: 2021. gada 20. septembrī
Mācību ilgums: 140 mācību stundas, 4 mēneši

GRĀMATVEDĪBAS KURSI «Основы финансовой бухгалтерии предприятия» (krievu valodā)
Mācības uzsākam: 2021. gada 28. septembrī
Mācību ilgums: 70 mācību stundas, ~1,5 mēneši

Kursu apmeklējums sniedz iespēju iepazīties ar grāmatvedības būtību un tās pamatiem, dod izpratni par dažādiem grāmatvedības procesiem un aprēķiniem.
Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.

Kursus beidzot, kursants saņems apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.

Plašāka informācija SIA EiroVest mājas lapā www.eirovest.lv sadaļā “Kursi”

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *